Coach

5 redenen waarom een financieel plan belangrijk is


Meer doen met minder geld: 5 redenen waarom een financieel plan belangrijk is


De voorbije weken heb ik een financieel plan opgemaakt voor een bedrijf actief binnen medische technologie. 


De ondernemer gaf aan dat in zijn geval (innovatieve technologie, nieuwe markt, …) dit erg moeilijk is. 


Door het opstellen van het financieel plan heb ik hem vooral meegenomen in het bepalen van de drijfveren achter zijn bedrijf en zo groeide meer en meer bewustwording dat de manier van redeneren binnen het financieel plan en het onderbouwen van de diverse assumpties wel aangewezen is.


1.     Zelf een weg van duizend mijl begint met één enkele stap:

Als ondernemer werk je in lijn met je visie, de strategie en de doelstellingen die je voor ogen hebt.  Echter het pad is soms zwaar en oneffen.  Soms raak je afgeleid van je doel.  


Daarom is het waardevol om te vertrekken vanuit je visie en strategie en kwantitatieve doelstellingen voor op te stellen (bijv. eind volgend jaar wil ik zaken doen met X aantal klanten en wil mijn variabele kosten laten dalen met 1%).


Door het vooropstellen van doelstellingen kan je nagaan of er voldoende voortgang is om dit doel te bereiken.  Eventueel kan men ook de doelstelling bijstellen en kan men de impact inschatten op je bedrijf.


Men denkt dikwijls dat het bedrijf uniek is (en dat zal wel op een aantal vlakken zo zijn).  Echter is het  waardevol om hierbij met een buitenstaander te overleggen omdat deze onafhankelijke en heldere input kan meegeven.


2.     Door je financieel plan op te maken creëer je inzicht en rust:

De cijfers zijn één ding maar dikwijls is het interessant om los van de cijfers, na te gaan welke factoren bijvoorbeeld de omzet of kosten van een bedrijf beïnvloeden en zo na te gaan welke men kan beïnvloeden (en welke niet) om te komen tot het gewenste resultaat.


Daarnaast kan men vertrekkende vanuit het financieel plan een inzicht bekomen wat het ‘break-even’ punt is van je onderneming met andere woorden vanaf welk moment in de tijd men winst zal beginnen maken.


 3.     Het beschikken over een goed financieel plan kan het vertrouwen verhogen in je onderneming:

De keuze voor het opmaken van een financieel plan en het stellen van doelstellingen toont aan dat je kritisch en professioneel tewerk gaat als ondernemer.


Het verwerken van markinformatie (marktwaarde, marktgroei, concurrentie, prijszetting, marges, actieve bedrijfsmodellen,…)  en deze gebruiken als onderdeel van je financieel plan kan het vertrouwen vergroten van je onderneming.


Indien er vragen komen van banken of eventuele partners, kan een financieel plan een mooie vertrekbasis zijn om het bedrijfsmodel verder toe te lichten en concrete verwachtingen af te toetsen.


De keuze voor een financieel plan toont ook aan dat naast een goed idee je ook een goede uitvoering van je plannen vooropstelt.


4.     De keuze voor een financieel plan stimuleert het denk en leer proces:

Door het bepalen van het financieel plan met bijhorende doelstellingen en het opvolgen hiervan, krijg je een inzicht in hoeverre de realiteit en het plan van elkaar afwijken.


Door analyse en denkwerk kan je acties bepalen om dichter bij je doel te komen.  Door zaken op papier te plaatsen kan je inzicht krijgen of de plannen en de realisatie doorheen de tijd haalbaar is.


Het opmaken en opvolgen van een financieel plan kan zorgen voor een leerrijk proces dewelke de maturiteit en de groei van de organisatie en zijn medewerkers kan stimuleren.


5.     De keuze voor een financieel plan kan het anticiperen op veranderingen verhogen:

Soms is het argument dat door snelle en onvoorzienbare marktontwikkelingen men de doelstellingen en richting niet op voorhand kan bepalen.


En toch is het anticiperen op veranderingen en het inschatten van de impact hiervan voor organisaties van levensbelang.


Door mogelijke scenario’s uit te werken en te bespreken wat de impact kan zijn op je bedrijf, kan je tijdig bijsturen door bepaalde beslissingen te nemen in veranderende omstandigheden.


Ik ben benieuwd te horen of je met deze tips een kans ziet om voor jouw onderneming het werkkapitaal te verhogen ?


Vind je dit artikel interessant, deel het met zoveel mogelijk ondernemers binnen jouw netwerk !


Ik hoop van harte dat het zorgt voor bijkomend inzicht !


Hou je goed !


Guido Vandaele, zaakvoerder van G-Perform – Financiële training, coaching en realisatie financiële projecten


guido@g-perform.com


Neem een kijkje op de website: www.g-perform.com


.