Coach

Kent jouw boekhouder werkelijk alles over financiën


Hoeveel advies kan je verwachten van jouw boekhouder ?


Als ik bedrijfsleiders vertel dat ik met G-Perform hun bedrijf financieel sterker kan maken dan zegt men dikwijls… Oh maar dan ben jij een boekhouder.


Ik probeer hen dan uit te leggen dat ik aanvullend ben aan de boekhouder.  De boekhouder zal zich in eerste instantie richten op de wettelijke verplichtingen (BTW aangifte, opmaak jaarrekening, coördinatie loonverwerking,…). G-Perform begint waar de boekhouder stopt. Wegwijs in het financieel domein

Doorheen de tijd is financieel beheer ruimer geworden. 
In die mate dat je niet langer kennis kan hebben van het volledige financiële spectrum. 
Daarnaast is de interactie tussen financiën en andere departementen binnen het bedrijf belangrijker geworden.  Om bijvoorbeeld te komen tot duurzaam kostenbewustzijn dient men afdelingen financieel te coachen zodanig dat zij komen tot verbeteringsinitiatieven, deze uitvoeren en deze opvolgen.


Specifieke vakgebieden binnen financieel beheer

Hieronder vind je enkele vakgebieden die doorgaans buiten de expertise liggen van uw boekhouder.


Voor deze zaken heb je behoefte aan financiële ervaring opgebouwd binnen diverse bedrijven en sectoren.


1.      Investeringsbeheer

Volgende zaken vereisen een specifieke expertise:


1. Het opmaken van een investeringsanalyse.
2. Het financieel beoordelen van de investering via diverse methodes.
3. Het verdedigen van het investeringsplan naar de financier.
4. Het opvolgen van het investeringsbudget doorheen de levenscyclus van de investering.


2.      Activabeheer

Om het activabeheer binnen jouw onderneming te verbeteren, dien je te beschikken over volgende kennis:


1. Technieken rond het incasso van klantenvorderingen.
2. Het efficiënt beheer van uw vooraad.
3. Het detecteren van snel en traag roterende voorraad.


3.      Financiële blik op de toekomst

De boekhouder bekijkt de onderneming gebaseerd op een wettelijke rapportering (kostensoort) en gericht op historische informatie. 


Om financieel gezond te groeien, is het aangewezen om een financieel plan op management niveau op te maken.  Hierbij bekijkt men het bedrijf vanuit bedrijfsinvalshoek (product, klant, land,…) eerder dan de kostensoort.  Hierbij besteed men aandacht aan de onderliggende drijfveren die de omzet en kosten van het bedrijf beïnvloeden. 


4.      Procesbeheer

Het inzetten op effectieve operationele en administratieve processen en het detecteren van knelpunten binnen processen, vereist kennis van procesanalyse en procesverbetering.


Hierdoor kan men volgende zaken realiseren:


1. Kortere doorlooptijden.
2. Minder buffervoorraad door betere afstemming tussen inkoop en verkoop.
3. Focus op waarde toevoegende activiteiten eerder dan dubbele ingave en manueel werk.


5.      Exportfinanciering

Gezien heel wat bedrijven actief zijn binnen export, kan het raadzaam zijn om onafhankelijk financieel advies binnen te nemen om:


1. De nodige financiële zekerheden in te bouwen naar klanten toe.
2. Beroep te doen op bepaalde betalings -of financieringsmethodes.


6.      Data beheer

Men zegt soms dat data het nieuwe goud is. 


Echter om inzichten te kunnen afleiden uit een set aan gegevens vereist dit doorgaans IT expertise.


Door gegevens in verband te brengen, kan men een inzicht krijgen welke verbeteringen mogelijk zijn. 


Rekening houdend met bovenstaande zou ik je sterk aanraden om op zoek te gaan naar een financieel raadgever voor specifieke vakgebieden binnen uw bedrijf.
Mogelijks kost een goed expert je tijdelijk wat meer maar op termijn is de waarde die hij kan toevoegen aan je bedrijf een fractie van zijn of haar prijs
Ik ben benieuwd te horen of jij de nood inziet aan bijkomende financiële expertise ?


Vind je dit artikel interessant, deel het met zoveel mogelijk ondernemers binnen jouw netwerk !


Ik hoop van harte dat het zorgt voor bijkomend inzicht !


Hou je goed !


Guido Vandaele, zaakvoerder van G-Perform – Financiële training, coaching en realisatie financiële projecten
guido@g-perform.com
Neem een kijkje op de website: www.g-perform.com


.